Flex laboratuvar sistemi

Flex laboratuvar sistemleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen
ve diğer laboratuvar derslerde kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanan laboratuvar sistemidir.
Flex laboratuvar sistemi

Çekerocak

Laboratuvarlarda aerosol içeren testler için talep edilen
çekerocaklar muhtemel tehlikelerin
uzaklaştırılması amacı ile kullanıllmaktadır.
Çekerocak